zlobekziarenko.pl

PDF

PDF

Procedura Organizacji opieki w żłobkach od 18-maja 2020

Regulamin wewnętrzny Żłobka Ziarenko

zlobekziarenko.pl

169/Z/2014Wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta M.St. Warszawy

 Żłobek Ziarenko przedłużył umowę z miastem do 31.08.2025. Numer rekrutacyjny 122