zlobekziarenko.pl

PDF

PDF

PDF

Procedura Organizacji opieki w żłobkach od 2 lipca 2020 (COVID-19)

Regulamin wewnętrzny Żłobka Ziarenko
Statut Żłobka Ziarenko

zlobekziarenko.pl

169/Z/2014Wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta M.St. Warszawy

 Żłobek Ziarenko podpisał umowę z miastem. Numer rekrutacyjny 122