zlobekziarenko.pl

PDF

PDF

PDF

PDF

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020  (COVID-19)

Procedura Organizacji opieki w żłobkach  (COVID-19)

Regulamin wewnętrzny Żłobka Ziarenko
Statut Żłobka Ziarenko

zlobekziarenko.pl

169/Z/2014Wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta M.St. Warszawy

 Żłobek Ziarenko podpisał umowę z miastem. Numer rekrutacyjny 122